حجابی که باعث عظمت خانم‌ها می‌شود
به احترام دختران
گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب با موضوع حجاب

«عظمت زن آن است که بتواند حیا و عفاف زنانه را حفظ کند و این را بیامیزد با عزت مؤمنانه؛ آن لطافت را در جای خود به کار ببرد، آن تیزی و بُرندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد. این ترکیب ظریف فقط مال زن‌هاست.»

۱۳۸۹/۲/۱- رهبر انقلاب