حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ 6 شوال 1445 Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1038 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
تلاوت مجلسی استاد مصطفی اسماعیل
06 جولای 2015 - 9:44
شناسه : 1759
بازدید 685
13

مصطفی اسماعیل   ردیف نام سوره پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ بقره ۲۶۳ تا ۲۸۱ ، نازعات ۲۶ تا ۴۱ ۹,۲۹۰ ۰:۴۰:۳۶ ۲ حجرات ۱۳ تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ، ۱۱,۲۰۰ ۰:۴۹:۰۳ ۳ حج ۱ تا ۲۹ ۶,۹۰۰ ۰:۳۰:۱۰ ۴ ق ۳۱ تا آخر ، ذاریات ۱ تا ۳۰ ، […]

ارسال توسط :
پ
پ

مصطفی اسماعیل

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ بقره ۲۶۳ تا ۲۸۱ ، نازعات ۲۶ تا ۴۱ ۹,۲۹۰ ۰:۴۰:۳۶
۲ حجرات ۱۳ تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ، ۱۱,۲۰۰ ۰:۴۹:۰۳
۳ حج ۱ تا ۲۹ ۶,۹۰۰ ۰:۳۰:۱۰
۴ ق ۳۱ تا آخر ، ذاریات ۱ تا ۳۰ ، طارق ، شمس ۱۳,۴۰۰ ۰:۵۸:۳۴
۵ آل عمران ۱۷۱ تا ۱۹۵ ۸,۷۹۰ ۰:۳۸:۲۳
۶ بقره ۲۳۸ تا ۲۵۲ ، طارق ، انشراح ۷,۵۳۰ ۰:۳۲:۵۴
۷ مریم ۱۲ تا ۳۶ ۴,۱۰۰ ۰:۱۷:۵۵
۸ یوسف ۴ تا ۳۴ ، الحاقه ۱ تا ۱۲ ۱۱,۴۰۰ ۰:۵۰:۱۱
۹ قصص ۵ تا ۲۸ ، علق  ، قدر ۱۰,۰۰۰ ۰:۴۳:۴۹
۱۰ تحریم ، الحاقه ۱ تا ۱۴ ۸,۵۲۰ ۰:۳۷:۱۴
۱۱ لقمان ۸ تا ۲۷ ، الرحمن ۱ تا ۲۳ ،الحاقه ۱ تا ۹ ، انشراح ۱۲,۹۰۰ ۰:۵۶:۲۸
۱۲ نجم ، قمر ، الرحمن ، الحاقه ، نازعات ، شمس ۱۳,۸۰۰ ۱:۰۰:۲۹
۱۳ قصص ۵ تا ۲۸ ، شمس ۷,۷۷۰ ۰:۳۳:۵۷
۱۴ حجرات ۳۱ تا آخر ، ق ۱ تا ۲۲ ، طارق ، انشراح ۱۱,۶۰۰ ۰:۵۱:۰۱
۱۵ رعد ۱ تا ۲۹ ۹,۸۲۰ ۰:۴۲:۵۴
۱۶ حجرات ۱۳ تا آخر ، ق ۱ تا ۲۲ ، طارق ، انشراح ۸,۴۴۰ ۰:۳۶:۵۴
۱۷ فرقان ۵۸ تا آخر ، الحاقه ۱ تا ۷ ۶,۰۷۰ ۰:۲۶:۳۰
۱۸ حجرات ، ق ۱۳ تا آخر ۱۱,۲۰۰ ۰:۴۹:۱۷
۱۹ قصص ۳ تا ۲۵ ۱۱,۷۰۰ ۰:۵۱:۱۰
۲۰ آل عمران ۱۸۵ تا آخر ۱۰,۷۰۰ ۰:۴۶:۵۶
۲۱ هود  ۲۵ تا ۵۷ ، الحاقه ۱ تا ۲۴ ، شمس ۲۴,۵۰۰ ۱:۴۷:۰۹
۲۲ احزاب ۲۸ تا ۴۸ ، الحاقه ۱۱,۰۰۰ ۰:۴۸:۱۰
۲۳ اسراء ۱ تا ۱۵ ، طارق ۵,۷۵۰ ۰:۲۵:۰۷
۲۴ خاف ۱۹ تا ۳۴ ۴,۳۵۰ ۰:۱۹:۰۰
۲۵ هود ۲۵ تا ۵۰ ۹,۱۷۰ ۰:۴۰:۰۳
۲۶ لقمان ، نازعات ۱۵ تا ۴۱ ، علق ۱ تا ۸ ۱۱,۷۰۰ ۰:۵۱:۱۰
۲۷ تحریم ، ضحی ، انشراح ۱تا ۴ ۹,۷۷۰ ۰:۴۲:۴۰
۲۸ آل عمران ۹۵ تا ۱۱۷ ۵,۸۳۰ ۰:۲۵:۲۸
۲۹ مریم ۱۲ تا ۳۶ ، الحاقه ، نازعات ، شمس ، علق ۱ تا۵ ۱۲,۶۰۰ ۰:۵۵:۲۷
۳۰ قمر ۵۴ تا آخر ، الرحمن ۱ تا ۱۱ ، الحاقه۱ تا ۱۲ ، نازعات ۲۶ تا ۳۳ ۳,۹۰۰ ۰:۱۷:۰۲
۳۱ ق ۳۱ تا آخر ، ذاریات۱ تا ۳۰ ، طارق ، توحید ۷,۸۴۰ ۰:۳۴:۱۵
۳۲ نمل ۱۲ تا ۴۰ تین ۱ تا ۶ ۹,۲۱۰ ۰:۴۰:۱۳
۳۳ ابراهیم ۱۲ تا ۴۱ ۹,۱۷۰ ۰:۴۰:۰۳
۳۴ خاف ۱۳ تا ۳۱ ، ضحی ، انشراح ، تین ۸,۷۶۰ ۰:۳۸:۱۵
۳۵ قصص ۵ تا ۲۸ ، شمس ۷,۷۶۰ ۰:۳۳:۵۴
۳۶ انعام ۱ تا ۳۵ ۲,۳۰۰ ۰:۱۰:۰۳
۷۳ انعام ۱۱۱ تا ۱۴۰ ۲,۶۴۰ ۰:۱۱:۳۲
۳۸ سجده ۱ تا ۱۰ ۶۶۳ ۰:۰۲:۴۸
۳۹ لقمان ۲۲ تا آخر ۱,۱۷۰ ۰:۰۵:۰۶
۴۰ مائده ۱۰۹ تا آخر ۱,۰۸۰ ۰:۰۴:۴۴
۴۱ نساء ۱۱۴ تا ۱۴۷ ۳,۲۲۰ ۰:۱۴:۰۵
۴۲ نساء ۱۴۸ تا ۱۷۶ ۲,۸۲۰ ۰:۱۲:۲۰
۴۳ الرحمن ۲۴ تا ۲۷ ۲۵۰ ۰:۰۱:۰۳
۴۴ ابراهیم ۳۱ تا ۴۸ ۴,۹۸۰ ۰:۲۱:۴۶
۴۵ اسراء ۲۳ تا ۵۱ ۵,۹۸۰ ۰:۲۶:۰۷
۴۶ اسراء ۱ تا ۲۵ ۷,۰۱۰ ۰:۳۰:۳۸
۴۷ اسراء ۱ تا ۴۰ ۹,۶۴۰ ۰:۴۲:۰۸
۴۸ اسراء ۷۰ تا ۸۲ ۳,۲۳۰ ۰:۱۴:۰۶
۴۹ توبه ۶۹ تا ۷۰ ۱,۰۲۰ ۰:۰۴:۲۷
۵۰ انعام ۷۴ تا ۱۱۰ ۳,۱۹۰ ۰:۱۳:۵۶
۵۱ انعام ۳۶ تا ۷۳ ۳,۱۱ ۰:۱۳:۳۵
۵۲ بقره ۲۰۳ تا ۲۳۲ ۳,۵۰۰ ۰:۱۵:۱۸
۵۳ بقره ۲۳۳ تا ۲۵۲ ۲,۵۲۰ ۰:۱۱:۰۱
۵۴ بقره ۲۵۳ تا ۲۷۱ ۲,۸۲۰ ۰:۱۲:۲۰
۵۵ بلد ۳۲۰ ۰:۰۱:۲۰
۵۶ الحاقه ۱ تا ۲۴ ۳,۳۳ ۰:۱۴:۳۳
۵۷ الحاقه ۱ تا ۱۲ ۱,۳۵۰ ۰:۰۵:۵۴
۵۸ الحاقه ۱ تا ۱۸ ۱,۹۲۰ ۰:۰۸:۲۳
۵۹ الحاقه ۱۹ تا ۲۴ ۹۰۸ ۰:۰۳:۵۱
۶۰ حجرات ، شمس ۱۵,۳۰۰ ۰۱:۰۶:۵۷
۶۱ الرحمن ۱ تا ۲۳ ، علق ۱ تا ۵ ۲,۲۶۰ ۰:۰۹:۵۱
۶۲ الرحمن ۱ تا ۲۸ ۴,۴۰۰ ۰:۱۹:۱۳
۶۳ شمس ۱ تا ۸ ۳۸۳ ۰:۰۱:۳۷
۶۴ تحریم ، الحاقه ۱ تا ۱۴ ۸,۲۳۰ ۰:۳۵:۵۶
۶۵ فاطر ۱ تا ۲۴ ۱۰,۸۰۰ ۰:۴۷:۲۴
۶۶ فرقان ۵۸ تا آخر ۱,۷۸۰ ۰:۰۷:۴۶
۶۷ ق ۳۹ تا آخر ۱,۴۳۰ ۰:۰۶:۱۶
۶۸ خاف ۱۳ تا ۳۲ ۶,۹۹۰ ۰:۳۰:۳۱
۶۹ مائده ۵۱ تا ۸۱ ۲,۶۹۰ ۰:۱۱:۴۶
۷۰ مائده ۸۲ تا ۱۰۸ ۲,۵۴۰ ۰:۱۱:۰۵
۷۱ مریم ۱۲ تا ۲۱ ۱,۳۷۰ ۰:۰۵:۵۹
۷۲ نازعات ۱۵ تا ۴۱ ۲,۲۱۰ ۰:۰۹:۳۸
۷۳ نازعات ۲۶ تا ۴۱ ۱,۶۰۰ ۰:۰۶:۵۹
۷۴ یوسف ۱ تا ۲۵ ۵,۴۹۰ ۰:۲۳:۵۸
۷۵ یوسف ۴ تا ۳۴ ۹,۹۲۰ ۰:۴۳:۲۰
۷۶ یوسف ۳ تا ۱۸ ۳,۲۲۰ ۰:۱۴:۰۵
۷۷ آل عمران ۳۳ تا ۶۳ ۱۲,۰۰۰ ۰:۵۲:۴۴
۷۸ اسماعیل ، تحریم ۱ تا ۱۲ ۷,۰۶۰ ۰:۳۰:۵۱

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.