حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳ 15 ذو القعدة 1445 Wednesday, 22 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1038 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
تلاوت مجلسی استاد محمد محمود طبلاوی
03 آوریل 2019 - 8:06
شناسه : 5429
بازدید 1078
37

  تلاوت مجلسی استاد محمد محمود طبلاوی محمد محمود طبلاوی   زندگی نامه محمد محمود طبلاوی   ردیف نام سوره پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ حمد ۴۱۲ ۰:۰۱:۴۴ ۲ بقره ۱ تا ۵۴ ۱۰,۵۰۰ ۰:۴۶:۰۳ ۳ بقره ۷۱ تا ۱۰۱ ۷,۷۶۰ ۰:۳۳:۵۴ ۴ بقره ۱۱۴ تا ۱۵۰ ۷,۸۲۰ ۰:۳۴:۱۰ ۵ بقره ۱۶۴ تا ۱۹۰ […]

ارسال توسط :
پ
پ

 

تلاوت مجلسی استاد محمد محمود طبلاوی

محمد محمود طبلاوی

 

زندگی نامه محمد محمود طبلاوی

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حمد ۴۱۲ ۰:۰۱:۴۴
۲ بقره ۱ تا ۵۴ ۱۰,۵۰۰ ۰:۴۶:۰۳
۳ بقره ۷۱ تا ۱۰۱ ۷,۷۶۰ ۰:۳۳:۵۴
۴ بقره ۱۱۴ تا ۱۵۰ ۷,۸۲۰ ۰:۳۴:۱۰
۵ بقره ۱۶۴ تا ۱۹۰ ۷,۸۲۰ ۰:۳۴:۰۹
۶ بقره ۱۹۹ تا ۲۲۹ ۷,۹۵۰ ۰:۳۴:۴۳
۷ بقره ۲۳۴ تا ۲۵۷ ۷,۸۰۰ ۰:۳۴:۰۶
۸ بقره ۲۶۴ تا ۲۸۲ ۶,۴۷۰ ۰:۲۸:۱۶
۹ آل عمران ۱ تا ۳۷ ۷,۹۵۰ ۰:۳۴:۴۳
۱۰ آل عمران ۵۰ تا ۸۸ ۷,۷۵۰ ۰:۳۳:۵۲
۱۱ آل عمران ۱۰۳ تا ۱۴۵ ۷,۸۷۰ ۰:۳۴:۲۳
۱۲ آل عمران ۱۵۶ تا ۱۸۸ ۷,۰۵۰ ۰:۳۰:۴۸
۱۳ نساء ۱ تا ۲۴ ۷,۸۳۰ ۰:۳۴:۱۱
۱۴ نساء ۳۶ تا ۷۳ ۷,۷۵۰ ۰:۳۳:۵۲
۱۵ نساء ۸۳ تا ۱۱۲ ۷,۸۵۰ ۰:۳۴:۱۷
۱۶ نساء ۱۲۶ تا ۱۶۴ ۸,۵۵۰ ۰:۳۷:۲۱
۱۷ مائده ۱ تا ۲۰ ۷,۸۶۰ ۰:۳۴:۱۹
۱۸ مائده ۳۲ تا ۵۸ ۷,۹۴۰ ۰:۳۴:۴۲
۱۹ مائده ۶۹ تا ۱۰۹ ۹,۲۴۰ ۰:۴۰:۲۳
۲۰ انعام ۱ تا ۳۸ ۶,۹۰۰ ۰:۳۰:۰۹
۲۱ انعام ۵۲ تا ۷۷ ۶,۰۷۰ ۰:۲۶:۳۰
۲۲ انعام ۱۳۲ تا آخر ۹,۹۰۰ ۰:۴۳:۱۴
۲۳ اعراف ۱ تا ۴۶ ۹,۳۳۰ ۰:۴۰:۴۵
۲۴ اعراف ۴۷ تا ۸۲ ۶,۹۸۰ ۰:۳۰:۲۹
۲۵ اعراف ۹۳ تا ۱۴۳ ۷,۸۶۰ ۰:۳۴:۲۱
۲۶ اعراف ۱۵۵ تا ۱۹۰ ۹,۲۱۰ ۰:۴۰:۱۴
۲۷ انفال ۱ تا ۲۹ ۶,۰۹۰ ۰:۲۶:۳۷
۲۸ انفال ۳۹ تا ۶۶ ۶,۱۵۰ ۰:۲۶:۵۲
۲۹ توبه ۱ تا ۳۰ ۷,۱۸۰ ۰:۳۱:۲۱
۳۰ توبه ۳۸ تا ۶۵ ۶,۲۲۰ ۰:۲۷:۱۱
۳۱ توبه ۷۳ تا ۹۸ ۶,۰۵۰ ۰:۲۶:۲۵
۳۲ توبه ۱۰۷ تا ۱۲۲ ۴,۴۵۰ ۰:۱۹:۲۶
۳۳ یونس ۱ تا ۲۴ ۶,۸۸۰ ۰:۳۰:۰۳
۳۴ یونس ۳۴ تا ۶۵ ۵,۳۷۰ ۰:۲۳:۲۷
۳۵ یونس ۷۳ تا ۹۹ ۵,۳۹۰ ۰:۲۳:۳۴
۳۶ هود ۱ تا ۳۰ ۶,۱۱۰ ۰:۲۶:۴۱
۳۷ هود ۴۲ تا ۷۳ ۶,۲۸۰ ۰:۲۷:۲۶
۳۸ هود ۸۶ تا ۱۱۶ ۵,۵۷۰ ۰:۲۴:۲۰
۳۹ یوسف ۱ تا ۳۹ ۷,۹۱۰ ۰:۳۴:۳۳
۴۰ یوسف ۵۲ تا ۹۸ ۷,۸۰۰ ۰:۳۴:۰۵
۴۱ رعد ۱ تا آخر ۹,۵۶۰ ۰:۴۱:۴۷
۴۲ ابراهیم ۱ تا آخر ۹,۵۰۰ ۰:۴۱:۳۱
۴۳ حجر ۱ تا آخر ۷,۸۲۰ ۰:۳۴:۱۰
۴۴ نحل ۱ تا ۵۳ ۸,۰۱۰ ۰:۳۴:۵۸
۴۵ نحل ۷۰ تا ۱۱۱ ۸,۰۰۰ ۰:۳۴:۵۷
۴۶ اسراء ۱ تا ۳۴ ۶,۱۸۰ ۰:۲۷:۰۰
۴۷ اسراء ۵۰ تا ۹۷ ۷,۴۶۰ ۰:۳۲:۳۶
۴۸ اعراف ۴۲ تا ۵۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۴۹ احزاب ۲۱ تا ۳۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۰ انفال ۴۱ تا ۶۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۱ کهف ۱ تا ۳۲ ۶,۱۷۰ ۰:۲۶:۵۸
۵۲ کهف ۴۶ تا ۹۲ ۷,۱۳۰ ۰:۳۱:۰۹
۵۳ زمر ۱ تا آخر ، غافر ۱تا ۳ ۴,۹۸۰ ۰:۲۱:۴۶
۵۴ مریم ۱تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۵ طاها ۱ تا ۱۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۶ طاها ۷۷ تا ۸۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۷ انبیاء ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۸ انبیاء ۶۱ تا ۶۸ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۹ حج ۱ تا ۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۰  حج ۴۰ تا ۴۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۱ مومنون ۱ تا ۱۱ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۲ مومنون ۵۸ تا ۶۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۳ نور ۱تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۴ فرقان ۱ تا ۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۵ شعراء ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۶ شعراء ۱۱۴ تا ۱۲۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۷ نمل ۱ تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۸ نمل ۴۷ تا ۵۲ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۶۹ قصص ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۰ قصص ۴۵ تا ۴۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۱ عنکبوت ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۲ روم ۱ تا ۸ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۳ لقمان ۱تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۴ سجده ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۵ احزاب ۱ تا ۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۶ احزاب ۳۶ تا ۳۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۷ سباء ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۸ فاطر ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۷۹ یاسین ۱ تا ۹ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۰ صافات ۱ تا ۱۱ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۱ ص ۱ تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۲ زمر ۱ تا ۹ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۳ غافر ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۴ فصلت ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۵ شوری ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۶ زخرف ۱ تا ۱۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۷ دخان ۱ تا ۱۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۸ جاثیه ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۸۹ احقاف ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۰ محمد ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۱ فتح ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۲ حجرات ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۳ ق ۱تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۴ زاریات ۱ تا ۱۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۵ طور ۱ تا ۱۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۶ نجم ۱ تا ۲۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۷ قمر ۱ تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۸ الرحمان ۱ تا ۱۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۹۹ واقعه ۱ تا ۱۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۰ حدید ۱ تا ۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۱ مجادله ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۲ حشر ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۳ صف ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۴ جمعه ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۵ منافقون ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۶ تغابن ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۷ تحریم ۱ تا ۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۸ ملک ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۰۹ قلم ۱ تا ۱۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۰ حاقه ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۱ معارج ۱ تا ۱۱ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۲ نوح ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۳ جن ۱ تا ۶ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۴ مزمل ۱ تا ۱۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۵ مدثر ۱ تا ۲۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۶ قیامه ۱ تا ۱۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۷ انسان ۱ تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۸ مرسلات ۱ تا ۱۸ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۹ نباء ۱ تا ۱۰ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۰ نازعات ۱ تا ۱۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۱ عبس ۱ تا ۱۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۲ تکویر ۱ تا ۱۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۳ انفطار ۱ تا ۸ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۴ مطففین ۱ تا ۱۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۵ انشقاق ۱ تا ۸ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۶ بروج ۱ تا ۱۱ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۷ طارق ۱ تا ۸ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۸ اعلی ۱ تا ۱۲ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۲۹ غاشیه ۱ تا ۱۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۳۰ فجر ۱ تا ۱۳ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۳۱ بلد ۱ تا ۴ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۳۲ لیل ۱ تا ۷ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۳۳ شرح ۱ تا آخر ۳۵۱ ۰:۰۱:۲۸
۱۳۴  تین  ۱ تا آخر ۴۳۷ ۰:۰۱:۵۰
۱۳۵ علق ۱ تا آخر ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۳۶ قدر  ۱ تا آخر ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۵
۱۳۷ بینه ۱ تا ۵ ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۳۸ زلزله  ۱ تا آخر ۵۵۱ ۰:۰۲:۲۰
۱۳۹ عادیات  ۱ تا آخر ۷۰۸ ۰:۰۳:۰۰
۱۴۰ قارعه ۱ تا آخر ۵۱۶ ۰:۰۲:۱۱
۱۴۱ تکثر  ۱ تا آخر ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۵
۱۴۲ عصر ۱ تا آخر ۱۷۷ ۰:۰۰:۴۴
۱۴۳ همزه ۱ تا آخر ۴۵۶ ۰:۰۱:۵۵
۱۴۴ فیل ۱ تا آخر ۲۷۳ ۰:۰۱:۰۸
۱۴۵ قریش ۱ تا آخر ۲۴۶ ۰:۰۱:۰۲
۱۴۶ ماعون ۱ تا آخر ۲۹۹ ۰:۰۱:۱۵
۱۴۷ کوثر ۱ تا آخر ۱۳۳ ۰:۰۰:۳۳
۱۴۸ کافرون ۱ تا آخر ۲۹۰ ۰:۰۱:۱۳
۱۴۹ نصر ۱ تا آخر ۲۴۶ ۰:۰۱:۰۲
۱۵۰ مسد ۱ تا آخر ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵۱ اخلاص ۱ تا آخر ۱۴۲ ۰:۰۰:۳۵
۱۵۲ فلق ۱ تا آخر ۲۲۰ ۰:۰۰:۵۵
۱۵۳ ناس ۱ تا آخر ۲۹۹ ۰:۰۱:۱۵

 

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.