حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ 8 محرم 1446 Sunday, 14 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1038 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی
26 جولای 2019 - 6:11
شناسه : 5061
بازدید 974
39

ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی شماره سوره سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۱۲۹ ۰:۰۰:۵۰ ۲ البَقَره (آیه ۵۰ – ۱) ۱ ۳,۱۶۰ ۰:۱۷:۵۸ ۲ البَقَره (آیه ۱۰۰ – ۵۱)  ۱ ۳,۷۶۳ ۰:۲۱:۲۴ ۲ البَقَره (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱) ۲ و ۱ ۳,۷۸۸ ۰:۲۱:۳۲ ۲ البَقَره (آیه ۲۰۰ […]

ارسال توسط :
پ
پ
ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی
شماره سوره

سوره

جزء پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ الفَاتِحَه ۱ ۱۲۹ ۰:۰۰:۵۰
۲ البَقَره (آیه ۵۰ – ۱) ۱ ۳,۱۶۰ ۰:۱۷:۵۸
۲ البَقَره (آیه ۱۰۰ – ۵۱)  ۱ ۳,۷۶۳ ۰:۲۱:۲۴
۲ البَقَره (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱) ۲ و ۱ ۳,۷۸۸ ۰:۲۱:۳۲
۲ البَقَره (آیه ۲۰۰ – ۱۵۱) ۲ ۴,۱۵۳ ۰:۲۳:۳۷
۲ البَقَره (آیه ۲۵۰ – ۲۰۱) ۲ ۴,۷۲۶ ۰:۲۶:۵۲
۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ – ۲۵۱) ۳و۲ ۴,۶۳۵ ۰:۲۶:۲۱
۳ آل عِمران (آیه ۵۰ – ۱) ۳ ۳,۴۸۷ ۰:۱۹:۵۰
۳ آل عِمران (آیه ۱۰۰ – ۵۱) ۴ و ۳ ۳,۶۳۴ ۰:۲۰:۴۰
۳ آل عِمران (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱) ۴ ۳,۸۲۰ ۰:۲۱:۴۳
۳ آل عِمران (آیه ۲۰۰ – ۱۵۱) ۴ ۴,۳۵۰ ۰:۲۴:۴۴
۴ النِساء (آیه ۴۰ – ۱) ۵ و ۴ ۴,۱۹۳ ۰:۲۳:۵۰
۴ النِساء (آیه ۸۰ – ۴۱) ۵ ۳,۱۹۲ ۰:۱۸:۰۸
۴ النِساء (آیه  ۱۲۰- ۸۱) ۵ ۳,۵۵۰ ۰:۲۰:۱۰
۴ النِساء (آیه ۱۷۶ – ۱۲۱) ۶ و ۵ ۴,۲۰۹ ۰:۲۳:۵۵
۵ المَائِده (آیه ۴۰ – ۱) ۶ ۴,۶۸۶ ۰:۲۶:۳۸
۵ المَائِده (آیه ۸۰ – ۴۱) ۶ ۳,۷۴۰ ۰:۲۱:۱۵
۵ المَائِده (آیه  ۱۲۰- ۸۱) ۷ ۳,۳۸۷ ۰:۱۹:۱۴
۶ الأنعام (آیه ۴۰ – ۱) ۷ ۲,۳۶۵ ۰:۱۳:۲۷
۶ الأنعام (آیه ۸۰ – ۴۱) ۷ ۲,۸۲۶ ۰:۱۶:۰۳
۶ الأنعام (آیه ۱۲۰ – ۸۰) ۸ و ۷ ۲,۸۳۱ ۰:۱۶:۰۵
۶ الأنعام (آیه ۱۶۵ – ۱۲۱) ۸ ۳,۷۰۰ ۰:۲۱:۰۱
۷ الأعراف (آیه ۵۰ – ۱) ۸ ۳,۱۵۵ ۰:۱۷:۵۶
۷ الأعراف (آیه ۱۰۰ – ۵۱) ۹ و ۸ ۳,۲۷۰ ۰:۱۸:۳۴
۷ الأعراف (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱) ۹ ۲,۷۶۳ ۰:۱۵:۴۱
۷ الأعراف (آیه ۲۰۶ – ۱۵۱) ۹ ۳,۶۲۶ ۰:۲۰:۳۶
۸ الانفال (آیه ۴۰ – ۱) ۹ ۲,۳۲۷ ۰:۱۳:۱۳
۸ الانفال (آیه ۷۵ – ۴۱) ۱۰ ۲,۹۲۲ ۰:۱۶:۳۶
۹ التّوبه (آیه ۴۰ – ۱) ۱۰ ۲,۸۰۷ ۰:۱۵:۵۷
۹ التّوبه (آیه ۸۰- ۴۱) ۱۰ ۲,۹۳۶ ۰:۱۶:۴۰
۹ التّوبه (آیه ۱۲۹ – ۸۱) ۱۱ و ۱۰ ۳,۸۰۸ ۰:۲۱:۳۸
۱۰ یونس (آیه ۴۰ – ۱) ۱۱ ۳,۲۹۵ ۰:۱۸:۴۴
۱۰ یونس (آیه ۸۱ – ۴۱) ۱۱ ۲,۴۷۲ ۰:۱۴:۰۲
۱۰ یونس (آیه ۱۰۹ – ۸۱) ۱۱ ۱,۸۸۳ ۰:۱۰:۴۲
۱۱ هود (آیه ۴۰ – ۱) ۱۲ و ۱۱ ۲,۹۰۴ ۰:۱۶:۳۱
۱۱ هود (آیه ۸۰ – ۴۱) ۱۲ ۲,۸۵۷ ۰:۱۶:۱۳
۱۱ هود (آیه ۱۲۳ – ۸۱) ۱۲ ۲,۶۹۳ ۰:۱۵:۱۷
۱۲ یوسف (آیه ۴۰ – ۱) ۱۲ ۲,۹۰۲ ۰:۱۶:۳۰
۱۲ یوسف (آیه ۸۰ – ۴۱) ۱۳ و ۱۲ ۲,۹۶۱ ۰:۱۶:۴۹
۱۲ یوسف (آیه ۱۱۱ – ۸۱) ۱۳ ۲,۰۹۸ ۰:۱۱:۵۴
۱۳ الرّعد ۱۳ ۳,۳۶۷ ۰:۱۹:۰۹
۱۴ إبراهیم ۱۳ ۳,۲۷۷ ۰:۱۸:۳۸
۱۵ الحجر ۱۴ ۲,۵۱۳ ۰:۱۴:۱۷
۱۶ النّحل (آیه ۴۰ – ۱) ۱۴ ۱,۹۲۶ ۰:۱۰:۵۷
۱۶ النّحل (آیه ۸۰ – ۴۱) ۱۴ ۲,۱۲۶ ۰:۱۲:۰۴
۱۶ النّحل (آیه ۱۲۸ – ۸۱) ۱۴ ۲,۵۲۲ ۰:۱۴:۱۹
۱۷ الإسراء (آیه ۴۰ – ۱) ۱۵ ۲,۰۱۰ ۰:۱۱:۲۵
۱۷ الإسراء (آیه ۸۰ – ۴۱) ۱۵ ۱,۹۸۶ ۰:۱۱:۱۶
۱۷ الإسراء (آیه ۱۱۱ – ۸۱) ۱۵ ۱,۶۷۱ ۰:۰۹:۲۹
۱۸ الکهف (آیه ۴۰ – ۱) ۱۵ ۲,۵۴۰ ۰:۱۴:۲۶
۱۸ الکهف (آیه ۸۰ – ۴۱) ۱۶ و ۱۵ ۲,۲۴۴ ۰:۱۲:۴۴
۱۸ الکهف (آیه ۱۱۰ – ۸۱) ۱۶ ۱,۳۹۷ ۰:۰۷:۵۵
۱۹ مریم ۱۶ ۳,۷۰۸ ۰:۲۱:۰۵
۲۰ طه (آیه ۶۰ – ۱) ۱۶ ۱,۶۵۶ ۰:۰۹:۲۴
۲۰ طه (آیه ۱۳۵- ۶۱) ۱۶ ۳,۱۲۸ ۰:۱۷:۴۶
۲۱ الأنبیاء (آیه ۶۰- ۱) ۱۷ ۲,۶۶۷ ۰:۱۵:۱۰
۲۱ الأنبیاء (آیه ۱۱۲- ۶۱) ۱۷ ۲,۳۷۵ ۰:۱۳:۲۹
۲۲ الحجّ (آیه ۴۰- ۱) ۱۷ ۲,۶۶۳ ۰:۱۵:۰۸
۲۲ الحجّ (آیه ۷۸- ۴۱) ۱۷ ۲,۲۱۴ ۰:۱۲:۳۴
۲۳ المؤمنون (آیه ۶۰ – ۱) ۱۸ ۲,۲۳۳ ۰:۱۲:۴۱
۲۳ المؤمنون (آیه ۱۱۸ – ۶۱) ۱۸ ۱,۹۰۵ ۰:۱۰:۵۰
صفحه:    ۱   ،   ۲   ،   ۳   ،   ۴ 

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.