حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ 8 محرم 1446 Sunday, 14 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1038 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
ترتیل قرآن با قرائت استاد امام جمعه
25 جولای 2019 - 6:13
شناسه : 5064
بازدید 866
37

ترتیل قرآن با قرائت استاد امام جمعه شماره سوره نام سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۲۰۱ ۰:۰۰:۵۰ ۲ البَقَره (آیه ۸۳ – ۱) ۱ ۷٫۲۴۵ ۰:۳۰:۵۳ ۲ البَقَره (آیه ۱۶۲ – ۸۴) ۲ و ۱ ۷٫۸۴۴ ۰:۳۳:۲۷ ۲ البَقَره (آیه ۲۳۰ – ۱۶۳) ۲ ۸٫۱۲۲ ۰:۳۴:۳۸ ۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ […]

ارسال توسط :
پ
پ
ترتیل قرآن با قرائت استاد امام جمعه
شماره سوره

نام سوره

جزء پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ الفَاتِحَه ۱ ۲۰۱ ۰:۰۰:۵۰
۲ البَقَره (آیه ۸۳ – ۱) ۱ ۷٫۲۴۵ ۰:۳۰:۵۳
۲ البَقَره (آیه ۱۶۲ – ۸۴) ۲ و ۱ ۷٫۸۴۴ ۰:۳۳:۲۷
۲ البَقَره (آیه ۲۳۰ – ۱۶۳) ۲ ۸٫۱۲۲ ۰:۳۴:۳۸
۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ – ۲۳۱) ۳ و ۲ ۸٫۴۵۵ ۰:۳۶:۰۳
۳ آل عِمران (آیه ۵۱ – ۱) ۳ ۴٫۵۵۷ ۰:۱۹:۳۰
۳ آل عِمران (آیه ۱۱۱ – ۵۲) ۳و۴ ۵٫۱۲۰ ۰:۲۱:۴۹
۳ آل عِمران (آیه ۱۵۵ – ۱۱۲) ۴ ۴٫۰۵۶ ۰:۱۷:۱۷
۳ آل عِمران (آیه ۲۰۰ – ۱۵۶) ۴ ۴٫۲۰۹ ۰:۱۷:۵۶
۴ النِساء (آیه ۳۶ – ۱) ۵ و ۴ ۵٫۰۲۷ ۰:۲۱:۲۶
۴ النِساء (آیه ۸۴ – ۳۷) ۵ ۴٫۸۲۹ ۰:۲۰:۳۵
۴ النِساء (آیه ۱۲۸ – ۸۵) ۶ و ۵ ۴٫۸۷۵ ۰:۲۰:۴۷
۴ النِساء (آیه ۱۷۶ – ۱۲۹) ۶ ۴٫۸۶۲ ۰:۲۰:۴۳
۵ المَائِده (آیه ۲۲ – ۱) ۶ ۳٫۴۶۸ ۰:۱۴:۴۶
۵ المَائِده (آیه ۶۳ – ۲۳) ۶ ۴٫۸۲۴ ۰:۲۰:۳۴
۵ المَائِده (آیه ۹۲ – ۶۴) ۷ و ۶ ۲٫۹۵۸ ۰:۱۲:۳۶
۵ المَائِده (آیه ۱۲۰ – ۹۳) ۷ ۳٫۰۳۳ ۰:۱۲:۵۵
۶ الأنعام (آیه ۴۴ – ۱) ۷ ۳٫۴۳۲ ۰:۱۴:۳۷
۶ الأنعام (آیه ۸۸ – ۴۵) ۷ ۳٫۷۵۴ ۰:۱۶:۰۰
۶ الأنعام (آیه ۱۲۸ – ۸۹) ۸ و ۷ ۴٫۰۰۵ ۰:۱۷:۰۴
۶ الأنعام (آیه ۱۶۵ – ۱۲۹) ۸ ۴٫۱۹۶ ۰:۱۷:۵۳
۷ الأعراف (آیه ۴۹ – ۱) ۸ ۴٫۱۸۳ ۰:۱۷:۵۰
۷ الأعراف (آیه ۹۵ – ۵۰) ۹ و ۸ ۴٫۲۷۲ ۰:۱۸:۱۲
۷ الأعراف (آیه ۱۵۱ – ۹۶) ۹ ۴٫۴۰۷ ۰:۱۸:۴۷
۷ الأعراف (آیه ۲۰۶ – ۱۵۲) ۹ ۵٫۰۶۹ ۰:۲۱:۳۶
۸ الأنفال(آیه ۵۹ – ۱) ۹ و ۱۰ ۱٫۶۹۶ ۰:۰۷:۱۳
۸ الأنفال(آیه ۷۵ – ۶۰) ۱۰ ۱٫۶۵۶ ۰:۰۷:۰۳
۹ التّوبه (آیه ۷۱ – ۱) ۱۰ ۳٫۰۲۱ ۰:۱۲:۵۲
۹ التّوبه (آیه ۹۹ – ۷۲) ۱۰ و ۱۱ ۲٫۵۹۶ ۰:۱۱:۰۳
۹ التّوبه (آیه ۱۲۹ – ۱۰۰) ۱۱ ۳٫۰۳۹ ۰:۱۲:۵۷
۱۰ یونس (آیه ۵۰ – ۱) ۱۱ ۴٫۵۴۷ ۰:۱۹:۲۳
۱۰ یونس (آیه ۱۰۹ – ۵۱) ۱۱ ۵٫۰۴۶ ۰:۲۱:۳۱
۱۱ هود (آیه ۳۶ – ۱) ۱۲ و ۱۱ ۳٫۰۹۲ ۰:۱۳:۱۰
۱۱ هود (آیه ۷۶ – ۳۷) ۱۲ ۳٫۱۱۸ ۰:۱۳:۱۷
۱۱ هود (آیه ۱۲۳ – ۷۷) ۱۲ ۳٫۵۰۱ ۰:۱۴:۵۵
۱۲ یوسف (آیه ۴۰ – ۱) ۱۲ ۳٫۲۸۴ ۰:۱۳:۵۹
۱۲ یوسف (آیه ۷۵ – ۴۱) ۱۲ و ۱۳ ۲٫۸۴۷ ۰:۱۲:۰۸
۱۲ یوسف (آیه ۱۱۱ – ۷۶) ۱۳ ۲٫۸۷۲ ۰:۱۲:۱۴
۱۳ الرّعد ۱۳ ۴٫۳۸۰ ۰:۱۸:۴۰
۱۴ إبراهیم ۱۳ ۴٫۵۶۲ ۰:۱۹:۲۶
۱۵ الحجر ۱۴ ۳٫۷۵۰ ۰:۱۵:۵۸
۱۶ النّحل (آیه ۴۹ – ۱) ۱۴ ۳٫۳۴۴ ۰:۱۴:۱۵
۱۶ النّحل (آیه ۱۲۸ – ۶۷) ۱۴ ۳٫۰۶۹ ۰:۱۳:۰۴
۱۶ النّحل (آیه ۱۲۸ – ۶۷) ۱۴ ۳٫۱۶۸ ۰:۱۳:۳۰
۱۷ الإسراء (آیه ۵۳ – ۱) ۱۵ ۳٫۷۶۰ ۰:۱۶:۰۱
۱۷ الإسراء (آیه ۱۱۱ – ۵۴) ۱۵ ۴٫۰۲۳ ۰:۱۷:۰۸
۱۸ الکهف (آیه۴۸ – ۱) ۱۵ ۳٫۷۴۵ ۰:۱۵:۵۷
۱۸ الکهف (آیه ۱۱۰ – ۴۹) ۱۶ و ۱۵ ۴٫۰۱۵ ۰:۱۷:۰۶
۱۹ مریم ۱۶ ۴٫۸۷۳ ۰:۲۰:۴۶
۲۰ طه ۱۶ ۶٫۵۵۴ ۰:۲۷:۵۶
۲۱ الأنبیاء ۱۷ ۷٫۰۵۲ ۰:۳۰:۰۴
۲۲ الحجّ ۱۷ ۶٫۷۳۸ ۰:۲۸:۴۳
۲۳ المؤمنون ۱۸ ۵٫۷۹۷ ۰:۲۴:۴۲
۲۴ النّور ۱۸ ۶٫۶۴۰ ۰:۲۸:۱۸
۲۵ الفرقان ۱۹ و ۱۸ ۴٫۴۵۹ ۰:۱۹:۰۰
۲۶ الشّعراء ۱۹ ۶٫۸۶۵ ۰:۲۹:۱۶
۲۷ النّمل ۲۰ و ۱۹ ۵٫۹۸۷ ۰:۲۵:۳۱
۲۸ القصص ۲۰ ۷٫۹۰۱ ۰:۳۳:۴۱
۲۹ العنکبوت ۲۱ و ۲۰ ۵٫۳۳۴ ۰:۲۲:۴۴
۳۰ الرّوم ۲۱ ۴٫۴۲۲ ۰:۱۸:۵۰
صفحه:    ۱   ،   ۲   ،   ۳   ،   ۴ 

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.