معماری
خانه / دانلود

دانلود

ترتیل قرآن با قرائت استاد شحات محمد انور به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت استاد شحات محمد انور به تفکیک ۳۰ جزء ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ جزء اول ۷,۲۱۳ ۰۱:۰۱:۳۲ ۲ جزء دوم ۷,۵۵۵ ۰۱:۰۴:۲۷ ۳ جزء سوم ۷,۱۹۰ ۰۱:۰۱:۲۰ ۴ جزء چهارم ۷,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۴۴ ۵ جزء پنجم ۶,۷۵۸ ۰۰:۵۷:۳۹ ۶ جزء ششم ۷,۰۷۴ ۰۱:۰۰:۲۱ ۷ جزء …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد شماره سوره سوره جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۱۷۶ ۰:۰۰:۴۳ ۲ البَقَره (آیه ۱۶۴ – ۱) ۲ و ۱ ۱۴,۵۱۳ ۱:۲۲:۳۲ ۲ البَقَره (آیه ۲۸۶ – ۱۶۴) ۳ و ۲ ۱۴,۱۰۶ ۱:۲۰:۱۳ ۳ آل عِمران ۴ و ۳ ۱۵,۵۷۴ …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت استاد کریم منصوری

ترتیل قرآن با قرائت استاد کریم منصوری ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ جزء اول ۱۴,۷۰۲ ۱:۰۲:۴۲ ۲ جزء دوم ۱۴,۶۲۷ ۱:۰۲:۲۳ ۳ جزء سوم ۱۴,۳۳۱ ۱:۰۱:۰۷ ۴ جزء چهارم ۱۳,۴۵۹ ۰:۵۷:۲۴ ۵ جزء پنجم ۱۲,۸۶۰ ۰:۵۴:۵۰ ۶ جزء ششم ۱۴,۲۱۵ ۱:۰۰:۳۷ ۷ جزء هفتم ۱۵,۷۴۹ ۱:۰۷:۱۰ ۸ جزء …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت استاد امام جمعه

ترتیل قرآن با قرائت استاد امام جمعه شماره سوره نام سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۲۰۱ ۰:۰۰:۵۰ ۲ البَقَره (آیه ۸۳ – ۱) ۱ ۷٫۲۴۵ ۰:۳۰:۵۳ ۲ البَقَره (آیه ۱۶۲ – ۸۴) ۲ و ۱ ۷٫۸۴۴ ۰:۳۳:۲۷ ۲ البَقَره (آیه ۲۳۰ – ۱۶۳) ۲ ۸٫۱۲۲ …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت استاد شاطری به تفکیک ۱۱۴ سوره شماره سوره نام سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۳۴۲ ۰:۰۰:۵۸ ۲ البَقَره (آیه ۸۳ – ۱) ۱ ۶٫۲۱۵ ۰:۲۶:۳۰ ۲ البَقَره (آیه ۱۶۲ – ۸۴) ۲ و ۱ ۶٫۶۸۳ ۰:۲۸:۳۰ ۲ البَقَره (آیه ۲۳۰ – …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)

ترتیل قرآن با قرائت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی) شماره سوره سوره پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ حمد ۴۴۶ ۰:۰۰:۵۶ ۲ بقره (از ابتدا تا آیه ۲۱) ۲,۶۴۳ ۰:۰۵:۳۷ ۶۲ جمعه ۷۶۶ ۰:۰۳:۱۴ ۶۳ منافقون ۷۷۷ ۰:۰۳:۱۷ ۸۷ اعلی ۴۳۷ ۰:۰۱:۴۹ ۹۱ شمس ۷۹۳ ۰:۰۱:۴۰ ۹۵ …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت استاد شهریار پرهیزگار

ترتیل قرآن با قرائت استاد شهریار پرهیزگار شماره سوره سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۹۹ ۰:۰۰:۴۹ ۲ البَقَره (آیه ۶۹ – ۱) ۱ ۲,۹۶۲ ۰:۲۵:۱۵ ۲ البَقَره (آیه ۱۴۱ – ۷۰) ۱ ۳,۲۱۲ ۰:۲۷:۲۳ ۲ البَقَره (آیه ۱۹۶ – ۱۴۲) ۲ ۲,۹۹۹ ۰:۲۵:۳۴ ۲ البَقَره …

ادامه نوشته »

ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی شماره سوره سوره جزء پخش اجرا حجم (KB) زمان ۱ الفَاتِحَه ۱ ۱۲۹ ۰:۰۰:۵۰ ۲ البَقَره (آیه ۵۰ – ۱) ۱ ۳,۱۶۰ ۰:۱۷:۵۸ ۲ البَقَره (آیه ۱۰۰ – ۵۱)  ۱ ۳,۷۶۳ ۰:۲۱:۲۴ ۲ البَقَره (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱) ۲ و ۱ ۳,۷۸۸ …

ادامه نوشته »